Strateginėje sesijoje aptartos Lietuvos kooperatyvų konfederacijos veiklos galimybės

Lapkričio 9 dieną Lietuvos kooperatyvų konfederacijos steigėjai ir kooperatyvų vadovai rinkosi į strateginio planavimo sesiją. Susitikimo tikslas – peržiūrėti ir išgryninti Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tikslus, vienijančius visas kooperacijos formas. Taip pat siekta patikslinti veiklos kryptis, kuriomis bus įgyvendinama Lietuvos kooperatyvų konfederacijos misija.

Strateginės sesijos pradžioje Lietuvos kooperatyvų konfederacijos Tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus sveikino susirinkusius ir palinkėjo konstruktyvaus dialogo, bendradarbiavimo ir komandos susitelkimo siekiant vieningo tikslo. Tarybos pirmininkas pristatė trečio ketvirčio veiklos ataskaitą akcentuodamas jau nuveiktus ir planuojamus atlikti darbus. Strateginės sesijos dalyviams buvo pristatyta ir interneto svetainės bandomoji versija, kuri startuosianti artimiausiu metu.

Pradėdama strateginę planavimo sesiją ir siekdama geriau pažinti jos dalyvius, moderatorė Lietuvos centrinės kredito unijos Personalo ir bendrųjų reikalų departamento direktorė Aistė Lindžiuvienė paprašė kiekvieno iš dalyvių trumpai prisistatyti ir išsakyti esminius susitikimo lūkesčius.

Vėliau susiskirstę į komandas dalyviai įvardijo konfederacijos perspektyvas, galimybes ir pastebimas problemas. Strateginio planavimo proceso metu išskirti ir pagrindiniai tikslai, padėsiantys pasiekti bendrą tikslą. Susitikimo metu kooperatyvų vadovai pasidalijo patirtimi vykdant veiklą, akcentavo su kokiomis problemomis susiduria bei akcentavo, kad tokioje veikloje ypač svarbus bendrumo jausmas ir bendradarbiavimas tarp narių.

Strateginio planavimo sesijoje dalyvavo didžiausioms Lietuvos asociacijoms ir kooperatyvams atstovaujantys - Asociacijos Lietuvos kredito unijos, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos, Lietkoopsąjungos ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ - vadovai.