Praūžė LKU sąskrydis, 2022!

Balandžio mėn. 8 d. įvyko ALKU eilinis visuotinis narių susirinkimas

ALKU drauge su LCKU atstovaudama visas LKU grupės nares, 2022 m. kovo 31 d. – balandžio 2 d. dalyvavo tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2022“

Kėdainių krašto kredito unija užaugo: naujos patalpos, daugiau darbuotojų

Kredito unijoje „Vievio taupa“ – svarbiausios finansinės paslaugos Jūsų poreikiams

LKU kredito unijos pristatė mokėjimo korteles verslo klientams

Europos tarybos vystymo bankas skirs milijoninę paramą Lietuvos mikroįmonėms

Mažeikių kredito unija skyrė paramą Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios atnaujinimui

LKU kredito unijų grupės trijų ketvirčių veiklos rezultatai

Lietuvos bankas: kredito unijų turtas perkopė 1 mlrd. Eur

LKU atstovų delegacija stažavosi Vokietijoje

„Sūduvos parama“ prisideda prie regiono plėtros