ALKU vizija

Vizija

Vieningai ir atsakingai atstovauti bei reprezentuoti kredito unijų judėjimą visuomenėje ir siekti didžiausio žinomumo bei patrauklumo, įgyvendinant kooperacijos principus bendruomenėje.

ALKU misija

Misija

 • Pristatant kredito unijų judėjimą ir bendradarbiaujant su visomis mūsų šalies bei kitų šalių kredito unijomis, didinti žinomumą Lietuvoje ir užsienyje;
 • Skleisti informaciją visuomenei apie kredito unijų sukauptą patirtį, veiklos paprastumą, patogumą ir patikimumą;
 • Formuoti teigiamą kredito unijų judėjimo įvaizdį, kaip bendruomenės vienybės, bendravimo ir verslumo įrankį;
 • Padėti kredito unijoms reprezentuoti judėjimą pagal vieningą strategiją bei kryptingai vystyti bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimą;
 • Stengtis gerinti kredito unijų judėjimo sąlygas, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo ir Lietuvos Centrinės Kredito Unijos įstatymų darbo grupėse.
ALKU vertybės

Vertybės

 • Lietuvoje ir užsienyje sukaupta kredito unijų judėjimų, finansų bei projektų valdymo ir kita patirtis;
 • Kooperacijos principai ir jų naudojimas;
 • Žmonės – judėjimo nariai, propaguojantys tradicijas, verslumą bendruomenėje, pilietiškumą;
 • Apsikeitimas idėjomis efektyviam veiklos vykdymui;
 • Atvirumas – kredito unijų nuomonė, poreikiai ir lūkesčiai yra svarbiausi;
 • Novatoriškumas – mokomės, diegiame naujoves ir esame lankstūs pokyčiams;
 • Atsakomybė ir kompetencija savo vykdomai veiklai.

Valdymas

Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdyba

Mantas Janavičius
Mantas Janavičius
Valdybos pirmininkas
Kredito unija „Magnus“
Kazimieras Antanynas
Kazimieras Antanynas
Valdybos narys
Panevėžio kredito unija
Rasa Šimkuvienė
Rasa Šimkuvienė
Valdybos narė
Mažeikių kredito unija
Mindaugas Vijūnas
Mindaugas Vijūnas
Valdybos narys
Lietuvos centrinė kredito unija
Rūta Latonienė
Rūta Latonienė
Valdybos narė
Pakruojo kredito unija
Sigitas Bubnys
Sigitas Bubnys
Valdybos narys
Jonavos kredito unija
Ramūnas Džiugas
Ramūnas Džiugas
Valdybos narys
Šilutės kredito unija
ALKU teisės aktai

Teisės aktai

Asociacija Lietuvos kredito unijos savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie susiję su Kredito unijų įstatymu, Asociacijų įstatymu, taip pat vadovaujasi „Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos darbo reglamentu“, „Asociacijos Lietuvos kredito unijos apskaitos politika“, „Administracijos darbo reglamentu“ ir kitais norminiais aktais.

Istorija

Idėja ir tikėjimas

Padedant dviems pasaulinėms kredito unijų organizacijoms – Pasaulinei kredito unijų tarnybai (WOCCU) ir Tarptautiniam Daesjardins kredito unijų judėjimui (SDID) 1994 metais Lietuvoje pradėjo atgimti kredito unijų idėjos. 1994 metais Kanados tarptautinio vystymo agentūra (CIDA), Atviros Lietuvos fondas ir Kanados lietuviai, padedant Daesjardins kredito unijų judėjimui (SDID), pradėjo trijų metų projektą skirtą padėti Lietuvai steigti alternatyvias finansines institucijas – kredito unijas.

Idėja ir tikėjimas

Pirmas žingsnis

1995 metais Lietuvos Respublikos Seimas glaudžiai bendradarbiaudamas su minėtomis organizacijomis priėmė Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą, kuris nustatė kredito unijos sąvoką, apibrėžė narystę kredito unijoje, kredito unijų narių teises ir pareigas, kredito unijos steigimą, valdymą ir likvidavimą. Nostalgija, bet šiandien Kredito unijos sąvoka įstatyme gerokai pakeista…

Pirmas žingsnis

Ryžtingas darbas

Pirmoji, po Nepriklausomybės atkūrimo, 1995 metais Lietuvoje įsteigta kredito unija Vievyje. Jos pavyzdžiu sekė ir kitos kredito unijos 1996 metais įsisteigusios Marijampolėje, Pakruojyje, Radviliškyje, Plungėje, Šilutėje ir Vilkaviškyje. Iki 1997 metų buvo įkurtos dar trys unijos Lazdijuose, Šiauliuose bei Kaune, vėliau buvo įkuriama po penkias kredito unijas kasmet.

Ryžtingas darbas

Vienybė

1997 metų lapkričio 13 dieną buvo įkurta Asociacija Lietuvos kredito unijos. Vienuolika kredito unijų pasirašė asociacijos steigimo sutartį ir nusprendė suvienyti jėgas plėtojant kredito unijų veiklą. Kredito unijų vienijimas, atstovavimas ir interesų gynimas, tuo metu ir dabar, svarbiausios asociacijos funkcijos.

Vienybė

Sisteminis darbas

2000 metais buvo priimta nauja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo redakcija bei Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas.

Sisteminis darbas

Judėjimai

2002 metų lapkričio mėnesį Lietuvos bankas suteikė licenciją Centrinei kredito unijai. Šiandien turime du judėjimus, dvi centrines kredito unijas.

Judėjimai

Kredito unijų reforma

2018 metais Lietuvos kredito unijų reforma.

Kredito unijų reforma