Atsiranda nauja indėlių rūšis – neatšaukiami terminuoti indėliai

Seimas priėmė Civilinio kodekso pataisas apibrėžiant naują bankų indėlių rūšį – neatšaukiamus terminuotus indėlius. Už Civilinio kodekso pataisas balsavo 77 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš, 5 Seimo nariai susilaikė. Civiliniame kodekse įtvirtinta, kad neatšaukiamas terminuotas indėlis nesuteikia indėlininkui teisės atsiimti indėlį ar jo dalį nesuėjus sutartyje nustatytam terminui, išskyrus  kodekse nustatytus atvejus, skelbiama Seimo pranešime spaudai.

Prieš neatšaukiamo terminuoto indėlio sutarties sudarymą kredito įstaiga privalo informuoti indėlininką apie neatšaukiamo terminuotojo indėlio ypatumus, skirtumus nuo kitų siūlomų indėlių, neatšaukiamo terminuoto indėlio sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygas.

Seimas nustatė, kad indėlininkas, kuris yra vartotojas, neatšaukiamą indėlį galės atsiimti tik ypatingomis aplinkybėmis: darbo netekimo, sunkios ligos, indėlininko, jo sutuoktinio, vaiko ar kito artimojo giminaičio mirties atvejais ar dėl kitų sutartyje numatytų svarbių aplinkybių.

Visais kitais atvejais – tik gavus kredito įstaigos sutikimą indėlininkas turi teisę prieš terminą nutraukti neatšaukiamo terminuoto indėlio sutartį arba atsiimti dalį indėlio. Visais šiais atvejais kredito įstaiga privalo išmokėti visą indėlį arba jo dalį pagal indėlininko pareikalavimą, indėlininkui nepatiriant papildomų su sutarties nutraukimu susijusių išlaidų.

Civiliniame kodekse numatyta, kad indėlininkui nereikalaujant išmokėti neatšaukiamo terminuoto indėlio pasibaigus jo terminui ar susidarius kitoms sutartyje numatytoms aplinkybės, tokia sutartis pripažįstama pratęsta indėlio iki pareikalavimo sąlygomis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Indėlininkas sutikimą dėl kiekvieno sutarties pratęsimo neatšaukiamo terminuoto indėlio sąlygomis turi pareikšti kredito įstaigai likus ne mažiau nei 14 ir ne daugiau kaip 60 dienų iki neatšaukiamo terminuoto indėlio termino pabaigos. Pareiga įrodyti, kad šis indėlininko sutikimas gautas tenka kredito įstaigai.

Lietuvos banko duomenimis, šių metų viduryje bankuose laikomų indėlių suma siekė 16,8 mlrd. Eur, arba 117 mln. Eur daugiau nei pirmojo ketvirčio pabaigoje.