Kooperacija – būdas ūkio konkurencingumui didinti

     Globalios ekonomikos pokyčiai skatina vienytis žemės ūkio subjektus, siekiančius glaudesnio, duodančio sinergijos efektą, bendradarbiavimo. Kooperacinis  judėjimas  yra  vienas  iš  tokio  bendradarbiavimo būdų ūkio konkurencingumui didinti. Siekdami sėkmingos kooperacijos plėtros, birželio 10 dieną valdžios, kredito unijų, vartotojų kooperatyvų, žemdirbių ir jų kooperatyvų atstovai rinkosi į Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos (LŽŪKA) organizuotą tarptautinę konferenciją „Kooperacinio judėjimo Lietuvoje skatinimas“, kurioje aptarė kooperatyvų vystymosi ir augimo galimybes.

     Surengtoje konferencijoje dalyvavo ir svečiai iš Latvijos, kurie pasidalijo darbine patirtimi bei aktyviai įsitraukė į diskusiją ir išsakė argumentus, kaip paskatinti gamintojų kooperaciją bei siekti dar glaudesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos kooperatyvų.

     Taip pat patirtimi dalijosi ir pranešimus skaitė LŽŪKA „Kooperacijos kelias“, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Asociacijos Lietuvos kredito unijos, Lietuvos kooperatyvų sąjungos, Lietuvos kooperatyvų konfederacijos, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų atstovai, Europos Parlamento narys Bronis Ropė.

     Pasveikinusi konferencijos svečius, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos (LŽŪKA) „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkė Juratė Dovydienienė trumpai pristatė kooperacijos raidą Lietuvoje palygindama su kitomis Europos šalimis. „Visų mūsų problemos ir tikslai yra panašūs. Mes žinome, kad galime pasiekti gerų rezultatų tik dirbdami kartu. Manau, kad esame pasiruošę nors maža dalele prisidėti prie to, kad Lietuvoje būtų geriau gyventi“, – sakė LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkė J. Dovydienienė.

     Konferencijos svečiams Kaimo plėtros programos priemones 2014-2020 metams pristatė Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus Kooperacijos poskyrio vedėjas Alfredas Gustas. Kooperatinio judėjimo patirtis Lietuvoje apžvelgė žemės ūkio kooperatyvo „Joniškio aruodas“ generalinė direktorė Jurita Zubauskienė.

     Apie pieno gamintojų patirtį, iškylančias problemas bei perspektyvas kalbėjo žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ direktorius Jonas Kuzminskas. Kalbėdamas apie pieno sektoriaus kooperaciją, J. Kuzminskas pateikė esmines priežastis, kodėl ūkininkai, net ir suvokdami kooperacijos privalumus, vis dar neaktyviai įsitraukia į bendrą veiklą. Anot J. Kuzminsko, ūkininkų kooperacijos plėtrai turi istorinės priežastys, taip pat kooperatyvui itin svarbi konsultacinė parama, kooperacijos dalyvių pasitikėjimą turintis lyderis. Dar vienas veiksnys – ekonominė nauda, kuri pasiekiama ne iš karto, o per tam tikrą laiką.

     Kalbant apie Lietuvoje veikiančius kooperatyvus, derėtų išskirti kredito unijas, kurios užima 20 proc. visos kooperatyvų rinkos. Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus konferencijos dalyviams pristatė kredito unijų veiklą, pasiektus rezultatus, pagrindines teikiamos paslaugos. ALKU vadovas R. Stonkus pabrėžė, kad būtina kredito unijų sektoriaus reforma. „Reforma ypač svarbi siekiant sustiprinti ne tik kredito unijų kapitalą ir valdymą, bet ir sudaryti prielaidas tvariai viso kredito unijų sektoriaus raidai ateityje. Kredito unijos turi išlikti, nes jos yra smulkiojo verslo ramstis, ypač svarbios finansinių paslaugų teikėjos regionų gyventojams“, – įsitikinęs ALKU valdybos pirmininkas R. Stonkus.

     Dar viena kredito unijų reformos priežastimi ALKU vadovas R. Stonkus įvardijo galimybę tapti atsvara bankų sektoriui. ALKU vadovo R. Stonkaus nuomone, tik kartu veikiančios sustiprintos kredito unijos sugebės aptarnauti vidutinio verslo įmones ir veiksmingai konkuruoti rinkoje.

     Pataruoju metu Lietuvoje pamažu ekologiški produktai skinasi kelią iki vartotojų stalo. Apie ekologinio ūkininkavimo naudą, sveiko maisto gamybą ir vartojimą, gyvenamosios aplinkos tausojimą konferencijoje kalbėjo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) valdybos narys Mindaugas Petkevičius.

     Savo veiklą ir rezultatus apibendrino šiltnaminių daržovių augintojus suvienijęs žemės ūkio kooperatyvo „Agrolit“ direktorius Vilius Jundulas. Anot V. Jundulo, kooperacija yra viena iš galimybių gelbėti šiltnamio sektorių ir paskatinti augintojus daugiau dėmesio skirti pačiai gamybai.

     Konferencijoje dalyvavęs Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas svečiams pristatė kooperatyvų situaciją Europoje. Teigiama, kad 2015 metais Europoje  buvo apie 180.000 kooperatyvų, kurie jungė daugiau kaip 140 mln. narių. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų atstovė Aušra Žliobaitė trumpai apžvelgė kooperacijos raidą Lietuvoje, vystymosi tendencijas ir plėtros galimybes.