Kredito unijoms nebus taikomas kooperatyvų įstatymo pakeitimo projektas

Trečiadienį Žemės ūkio ministerijos posėdyje aptartas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo projektas, numatantis prievolę visiems kooperatyvams teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui detalius duomenis apie kooperatinės bendrovės narius. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pabrėžė, kad įstatymo projektas turi būti taisytinas ir nebus taikomas nei kredito unijoms, nei Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos nariams, visas dėmesys skiriamas žemės ūkio kooperatyvams.

Būtina atkreipti dėmesį, kad priėmus šią įstatymo pataisą, ji būtų taikoma ir kredito unijoms, turinčioms kooperatinės bendrovės statusą, ir kurios vadovaujasi ir Kooperatinių bendrovių įstatymu.

Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus atkreipė dėmesį į tai, kad kredito unijos kaip ir bankai yra priskiriamos kredito įstaigų sričiai ne tik pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos kredito įstaigų įstatymus, bet ir pagal Europos Sąjungos teisės aktus, kurių nuostatos yra perkeltos į mūsų nacionalinę teisę.

„Teikdamos duomenis apie savo narius, o kartu ir apie savo klientus, nes kredito unijos yra steigiamos savo narių finansinių paslaugų poreikiams tenkinti, kredito unijos vadovaujasi minėtais kredito įstaigų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu  ir atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais“, – teigė ALKU vadovas R. Stonkus.

Įsigaliojus įstatymo pataisai, kredito unijos iki  2016 m. gruodžio 31 d. privalėtų pateikti informaciją Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie šiuo metu esančius kredito unijos narius, kurių skaičius daugiau nei 150 tūkst. žmonių. Toks reikalavimas yra sunkiai įgyvendinamas, kadangi reikalauja tiek žmogiškųjų išteklių, tiek papildomų finansinių išlaidų, o tokios informacijos atskleidimas JADIS kredito unijų atveju nėra tikslingas.