Kaimo reikalų komitetas pritarė, kad būtų taikomas lengvatinis PVM kooperatyvams

Seimo Kaimo reikalų komitetas spalio 12 dieną posėdyje svarstė Lietuvos kooperatyvų konfederacijai aktualius klausimus dėl žemės ūkio veiklos apibrėžimo ir Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimo. Komitetas pritarė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui XIIP-4325, kuriame numatyta, kad lengvatinis 5 procentų PVM tarifas būtų taikomas pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) paslaugoms žemės ūkiui, teikiamoms savo nariams, ne PVM mokėtojams.

Nepaisydamas neigiamo Vyriausybės pateikto sprendimo šiuo klausimu, komitetas bendru sutarimu nutarė pritarti pateiktai iniciatyvai, nes toks įstatymas skatintų ūkininkų jungimąsi į kooperatyvus, bendrą veiklą ir stiprintų jų derybinę galią. Atkreipiame dėmesį, kad tokia PVM tvarka galiojo ir iki 2009 metų.

Komiteto pirmininko Petro Čimbaro nuomone, pastaruoju metu daug kalbama apie kooperacijos skatinimą, tačiau kai prieinama iki realių darbų, atsiranda trukdžiai. Pirmininkas akcentavo, kad šiuo atveju taip neatsitiks ir įstatymo projektas bus priimtas dar šios kadencijos Seime.

Taip pat atsižvelgdama į siūlymą papildyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 straipsnio 22 dalyje nurodytos sąvokos „žemės ūkio veikla“ apibrėžtį, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ šį apibrėžimą pasiūlė keisti ir išdėstyti taip:

Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savo gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikiamą ir (arba)  geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymą, žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvo) narių, jų realizavimą, iš savo narių supirktos žaliavos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą bei paslaugų teikimą nariams“.

Atkreipiame dėmesį, kad iki dabar žemės ūkio veiklos sąvoka neapėmė žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vykdomos veiklos, kuri susijusi su realizavimu iš savo narių supirktų ir jų pagamintų žemės ūkio produktų bei kooperatyvo nariams reikiamų paslaugų teikimu.