Asociacija Lietuvos kredito unijos – 49-oji Žemės ūkio rūmų narė

Siekdama įgyvendinti kooperacijos principus ir atsakingai reprezentuoti kredito unijų veiklą, Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) prašė Žemės ūkio rūmų (Rūmai) Tarybos priimti ALKU į narius. Spalio 11 dieną Rūmuose įvyko tarybos posėdis, kuriame buvo svarstytas ir naujo nario į Rūmų bendruomenę priėmimo klausimas. Rūmų tarybos nariai vienbalsiai pritarė asociacijos narystei, ALKU tapo 49-ąja Rūmų nare.

Posėdžio metu ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus pristatė asociacijos veiklą. ALKU vadovas pabrėžė, kad asociacija siekia, jog šalyje būtų sudarytos palankios ekonominės, socialinės ir teisinės sąlygos vystytis žemės ūkio verslui bei smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams.

„Ypač svarbu užtikrinti tinkamą finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, taip pat asociacija atstovauja ūkininkų, smulkaus ir vidutinio verslo atstovų interesams, stiprina finansų sistemos stabilumą, o kredito unijose suteikiamos palankiausios skolinimosi galimybės tiek smulkiesiems verslininkams, tiek pradedantiesiems verslo atstovams“, – kalbėjo ALKU vadovas R. Stonkus.

ALKU vienija 58 iš 73 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Asociacija vysto savo narių galimybes augti ir plėstis, atstovauja jų interesams skirtingose institucijose ir organizacijose. Asociacija plečia vietinį ir tarptautinių bendradarbiavimą su visomis Lietuvos bei kitų šalių kredito unijomis, kooperatyvais ir kitomis verslo organizacijomis. Taip pat rengia tarptautinius renginius, vizitus, skleidžia informaciją visuomenei apie kredito unijų sukauptą patirtį, veiklą ir galimybes.

ALKU nuo 2013 metų yra Lietuvos darbdavių konfederacijos narė. Taip pat Asociacija yra Lietuvos kooperatyvų konfederacijos steigėja, kurios tikslas – vienyti visas Lietuvoje veikiančias kooperatines bendroves, atstovauti jų interesams. Asociacija yra UAB „LKU turto valdymas“ steigėja.