Dešimtadaliu išaugo kredito unijų paskolų portfelis

2016 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų paskolų portfelis išaugo dešimtadaliu lyginant su pirmuoju šių metų ketvirčiu. Pažymima, kad antrąjį ketvirtį fiziniams asmenims suteiktos paskolos padidėjo 27,3 mln. Eur, o tai lėmė spartų paskolų portfelio augimą. Kaip skelbiama Lietuvos banko pranešime, aktyviausiai fizinius asmenis kreditavo 9 kredito unijos, suteikusios vartojimo paskolas, taip pat būstui, žemės ūkiui, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui įsigyti.

„Išaugusios paskolos tik įrodo sėkmingą kredito unijų sektoriaus plėtrą, nes šiuo metu unijos yra bene vienintelis smulkaus ir vidutinio verslo bei naujai besikuriančių įmonių finansavimo šaltinis. Esminis kredito unijų tikslas yra suteikti savo nariams reikalingas finansines paslaugas palankesnėmis nei bankuose sąlygomis, vystyti ir remti jauną verslą, skatinti žmones taupyti, išmintingai skolintis ir padėti žmonėms susikurti geresnes sąlygas“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Kalbėdamas apie kredito unijų ateitį, ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus pabrėžė, kad vienas svarbiausių unijų strateginių tikslų – kapitalo didinimas. Siekdamos sukaupti tvarų kapitalą ir užtikrintą stabilią sektoriaus veiklą, kredito unijos turi nuolat gerinti rezultatus, didinti turimas pajamas ir žengti į naują etapą, kuriame sėkmingai plėtotų ir vystytų veiklą.

2016 m. liepos 1 d. duomenimis, nariams suteiktos paskolos (321,7 mln. Eur) sudarė 50 proc. kredito unijų turto. 2016 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų paskolų portfelis padidėjo 28,7 mln. Eur, neveiksnių paskolų apimtis – 5,8 mln. Eur.

Priimti indėliai tebėra pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis, kuriais buvo finansuojama beveik 88 proc. kredito unijų turto. Kredito unijų narių skaičiui augant ir kredito unijų nariams įnešus papildomų pajų, pajinis kapitalas 2016 m. antrąjį ketvirtį padidėjo 5,9 proc. – iki 57,8 mln. Eur. Didėjo ir kredito unijų perskaičiuotas kapitalas, kuris yra labai svarbus daugumos kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų ir kitų teisės.

2016 m. pirmąjį pusmetį pelningai dirbo 42 kredito unijos, uždirbusios 2,6 mln. Eur pelno. Liepos 1 d. veikė 74 kredito unijos, vienijusios 160,5 tūkst. narių. Šiuo metu Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) vienija 58 kredito unijas.