Asociacijos Lietuvos kredito unija bendradarbiauja su Moldovos verslo atstovais

Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) įgyvendina bendrą ES ir JT projektą su Alternative Internationale de Dezvoltare  Republic of Moldova. Lietuvoje svečiavosi Moldovos Respublikos verslui atstovaujančių organizacijų vadovai. Pagrindinis vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos verslą ir žemės ūkį atstovaujančiomis  organizacijomis ir jų vadovais bei perimti Lietuvos gerąją praktiką, pasidalinti patirtimi.

Pagrindiniai svečių lūkesčiai:

  • Teisinė organizacijos aplinka, tikslai, organizacinė struktūra
  • Patirties dalijimasis ir bendradarbiavimas
  • Indėlis į LT verslą
  • Kontaktų užmezgimas su potencialiais partneriais
  • Finansavimo galimybės
  • Verslo asociacijų teikiamos paslaugos ir jų rūšys (mokamos, nemokamos paslaugos)
  • Paslaugų pateikimas ir jų sklaida
  • Vykdoma komunikacija tarp dviejų grandžių: klientų ir narių
  • Mokymų proceso organizavimas
  • Bendradarbiavimo galimybės ir nauda verslui