Žemės ūkio rūmų nariai neišsirinko naujo pirmininko

Trečiadienį Žemės ūkio rūmų XV-ame neeiliniame suvažiavime nariams nepavyko išrinkti naujo šios įstaigos vadovo. Adolfas Jasinevičius ir Jonas Talmantas surinko vienodą skaičių balsų. Pirmajame balsavimo ture balsai pasiskirstė taip: už Adolfą Jasinevičių – 20 balsų, už Joną Talmantą – 23 balsai, už Mindaugą Maciulevičių – 6 balsai. Neišrinkus Rūmų pirmininko pirmajame ture, įvyko antrasis balsavimo turas, kuriame Adolfas Jasinevičius ir Jonas Talmantas surinko po 24 balsus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, suvažiavimo delegatai nusprendė iš naujo organizuoti Rūmų pirmininko rinkimus ir šauti kitą suvažiavimą.

Tapti naujuoju Žemės ūkio rūmų pirmininku siekė 4 kandidatai, tačiau suvažiavimo pradžioje savo kandidatūrą atsiėmė pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis. Pastaruosius penkerius metus rūmams vadovavo Andriejus Stančikas, o iki jo šešerius metus – Bronius Markauskas. Per šiemet vykusius Seimo rinkimus abu buvo išrinkti į Seimą.