Spaudos konferencijoje aptarti kredito unijos „Germanto lobis“ rezultatai ir ateities perspektyvos

Jau 19 metus sėkmingai veikianti kredito unija „Germanto lobis“ džiaugiasi pasiektais rezultatais. Pagal narių skaičių ši unija yra trečia, šiuo metu vienijanti 7150 narių. Surengtoje spaudos konferencijoje administracijos vadovas, valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga ir biuro aptarnavimo ir komunikacijos specialistė Erika Perskaudienė pristatė pusmečio rezultatus bei aptarė antro pusmečio planus.

Pasidžiaugti tikrai yra kuo. Unijos turtas (aktyvai) sudaro 20 mln. Eur, priimta 17 mln. Eur indėlių, išduota 13,5 mln. Eur paskolų. Vis daugiau narių (apie 2800) naudojasi unijos teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis. Internetinė bankininkystė tampa patraukli ne tik jaunimui, bet ir senjorams.

Kalbėdamas apie kredito unijos veiklą, KU „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga akcentavo, kad kiekvienam klientui padeda rasti palankiausią sprendimą. „Esame tikri savo krašto bendruomenės nariai, tad didžiuojamės, kad galime prisidėti prie įvairių projektų bei kasdienio kraštiečių gyvenimo. Kadangi visas unijos uždirbtas pelnas lieka mūsų bendruomenėje, mes galime ne tik inicijuoti įvairias socialines akcijas, bet ir pasiūlyti mažesnius finansinių paslaugų įkainius – taip prisidėti prie mūsų gimto krašto vystymosi ir plėtros“, – spaudos konferencijoje sakė KU „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga.

Vadovaudamasi Lietuvos banko nurodymais, šiemet KU „Germanto lobis“ didžiulį dėmesį skyrė unijos kapitalo didinimui, ypač tvariam kapitalui. Tvarus kapitalas –  tai Unijos narių privalomi pajai (30 Eur). Kadangi papildomi pajai nebebus Lietuvos banko užskaitomi, unijai teks spręsti, kaip padidinti tvarų kapitalą. Tai gera žinia paskolas imantiems klientams, kuriems nebereikės išsipirkti papildomų pajų –   10 proc. paskolos. Tačiau unijai gali tekti padidinti pagrindinį pajų. V. Barsteigos teigimu, padidinus pajų iki 100 Eur, unija atitiktų Lietuvos banko keliamus reikalavimus.

Kita strateginė KU kryptis – paskolų portfelio didinimas ir jo kokybės gerinimas. „Šį tikslą pavyko ne tik įvykdyti, bet ir viršyti. Paskolų išdavimo planą viršijome beveik vienu milijonu eurų. Tai pasiekėme dėl aktyvaus pardavimo ir paskolų skyriaus vadybininkų darbo“, – džiaugėsi V. Barsteiga.

Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais veikianti finansinė įstaiga, savo nariams teikianti finansines paslaugas. „Mūsų veikla yra stabili, vykdomi visi Lietuvos banko nustatyti veiklos riziką ribojantys normatyvai, kurie nuolat gerėja su dideliu rezervu“, – užtikrintai kalbėjo V. Barsteiga, ragindamas prie kredito unijos narių bendruomenės prisidėti vis dar dvejojančius asmenis.

Kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas pabrėžė, jog kredito unijos veikla nėra skirta vien tik pelnui uždirbti, svarbiausia – veiklos stabilumas. Naudos siekiama ne pačiai unijai, o jos nariams. Pelnas reikalingas tik unijos veiklos išlaidoms padengti bei rezervams sukaupti. Visas likęs uždirbtas pelnas vienokia ar kitokia forma grąžinamas nariams.