Lietuvos banko valdyba atšaukė kredito unijos „Amber“ veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Amber“ nemokia ir visam laikui atšaukė jos veiklos licenciją. Pagal turto dydį 2016 m.  kredito unija „Amber“ užėmė 3 proc. visos kredito unijų rinkos. Nuspręsta kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito unijai, skelbiama Lietuvos banko pranešime spaudai.

Įvertinus kredito unijos laikinojo administratoriaus UAB „Insolvensa“ pateiktą informaciją apie unijos finansinę būklę ir parengtą išvadą, kad nėra galimybių atkurti unijos veiklos stabilumą ir patikimumą, buvo priimtas nutarimas atšaukti kredito unijai „Amber“ suteiktą veiklos licenciją. Iš laikinojo administratoriaus pateiktos išvados galima daryti išvadą, kad šios kredito unijos turto vertė yra mažesnė nei kredito unijos įsipareigojimai, dėl šių priežasčių kredito unija yra nemoki.

Norime atkreipti dėmesį, kad kredito unija ,,Amber“ nėra Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) narė. Asociacija Lietuvos kredito unijos vienija 58 kredito unijas. „Asociacijos tikslas – tinkamai atstovauti mūsų asociacijai priklausančių unijų interesams. Tikimės, kad tinkamas atstovavimas užtikrins saugią unijų padėtį ir mūsų narėms padės išvengti panašių situacijų“, – teigia ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.  

Priimdama sprendimą, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė ir į tai, kad ši kredito unija nevykdo visų jai taikomų veiklos riziką ribojančių normatyvų, taip pat į tai, kad kredito unijai anksčiau jau ne kartą buvo taikytos poveikio priemonės ir duoti rašytiniai nurodymai dėl teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimų.

Įvertinusi tikslinio inspektavimo metu nustatytus kasos tvarkymo, grynųjų pinigų operacijų ir kitus trūkumus, 2016 m. liepos 25 d. Lietuvos banko valdyba kredito unijai AMBER paskyrė laikinąjį administratorių. Lietuvos banko valdyba įpareigojo laikinąjį administratorių įvertinti kredito unijos AMBER finansinę būklę ir pateikti pasiūlymus dėl jos veiklos perspektyvų.