Asociacija kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą

Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) visuotinio narių susirinkimo dalyviai apžvelgs ir įvertins įvykdytus darbus ir nusibrėš prioritetines veiklas ateinantiems metams. Narių susirinkimas vyks vasario 26 d. Raseinių rajone.

Susirinkimo metu ALKU valdybos primininkas Ramūnas Stonkus taip pat pristatys kredito unijų atstovavimo rezultatus skirtingose Lietuvos ir užsienio šalių organizacijose. Šiuo metu asociacija atstovauja 58 kredito unijas.