Alytaus kredito unijos narių ekskursija laivu į Birštoną

Šių metų, spalio 3 d. Alytaus kredito unija plaukė laivu iš Kauno į Birštoną. Mintis organizuoti tokią pramogą Alytaus kredito unijos vadovams kilo vasarą dalyvaujant kredito unijos vadovų pasitarimuose Birštone.

Alytaus kredito unijos valdymo organų nariai, įvertinę puikius devynių mėnesių veiklos rezultatus ir unijos galimybes skirti lėšų kredito unijos viešinimui bei kolektyvo stiprinimui, nutarė įgyvendinti tokią kelionę su savo unijos nariais. Kredito unijos viešinimui buvo suorganizuota ekskursija Alytaus unijos ir jų šeimos nariams plaukiant laivu „Nemunas“ iš Kauno į Birštoną kartu apžiūrint Kruonio Hidro akumuliacinę elektrinę, kitus pakrančių objektus ir įkopiant į Birštono apžvalgos bokštą. Ši priemonė suartino narius, sustiprino bendruomeniškumą, o pakviesti unijos narių šeimos nariai daugiau sužinojo apie kredito uniją.

Šiais metais, kredito unija pirmą kartą per šešiolika veiklos metų buvo pastebėta ir įvertinta Tarptautinės kredito unijų dienos proga. Skirta nominacija „Metų greitis“ už spartų paskolų portfelio augimą ir apdovanojimas už tvarių papildomų pajų augimą.