Patvirtinta kredito unijų turto kokybės vertinimo tvarka

Ruošiantis kredito unijų sistemos pertvarkai, iki šių metų pabaigos bus atliktas visų Lietuvos veikiančių kredito unijų turto kokybės vertinimas. Patvirtinusi Lietuvos banko organizuojamo kredito unijų ir Centrinės kredito unijos turto kokybės vertinimo aprašą, Lietuvos banko valdyba nustatė vertinimo tvarką.

Lietuvos banko skelbiamame pranešime rašoma, kad turto kokybės vertinimo proceso tikslas – pasiekti, kad į centrinių kredito unijų ir jų narių kredito unijų mokumo užtikrinimo sistemas susijungtų finansiškai patikimos kredito unijos.

Pateiktame dokumente nustatyti pagrindiniai kredito unijų turto kokybės vertinimo reikalavimai ir procedūros. Taip pat nurodytos turto kokybės vertinimo proceso dalyvių pareigos ir atsakomybė, kredito unijų turto kokybės vertinimo proceso eiga, nurodomos kontrolės priemonės ir pateikta ataskaitų rengimo tvarkos taisyklės.

Visų šalyje veikiančių kredito unijų turto vertinimo rezultatus numatoma paskelbti viešai. Planuojama, kad turto vertinimą atliks viešą konkursą laimėjusi nepriklausoma įmonė. Tos kredito unijos, kurioms po turto vertinimo trūks kapitalo, turės vienų metų laikotarpį trūkumams pašalinti.

„Įgyvendinus planuojamus pokyčius, kredito unijos taps finansiškai stabilesnės, bus sudarytos palankios galimybės unijoms kredituoti gyventojus, smulkias ir vidutines įmones, o sustiprinus šio sektoriaus integraciją, kredito unijos turės galimybę tapti konkurentais šiuo metu didžiąją rinkos dalį užimantiems bankams“, – įsitikinęs Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Taip pat planuojama, kad iki 2017 metų pabaigos bus sustiprintas kredito unijų kapitalas, savireguliacija ir kooperacija, o nuo 2018 m. startuos nauja sistema. Ji skatins tvarią kredito unijų plėtrą, bendruomenių, smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimą, kad kredito unijos galėtų tapti svaria alternatyva komerciniams bankams.