Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) pasiūlymas bendradarbiauti Asociacijai Lietuvos kredito unijos (ALKU)

Kovo 9 d., ALKU susitiko su LPGA pirmininku Jonu Vilioniu ir vadovu Eimantu Bičiumi aptarti pieno sektoriui rūpimus klausimus ir apie galimą bendradarbiavimą su kredito unijomis.

LPGA vienija Lietuvos pieno gamintojus, jų kooperatyvus bei žemės ūkio bendroves. Asociacija yra Lietuvos žemės ūkio ir Europos pieno tarybos nariai. LPGA veiklos tikslas – atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su ES, valstybinėmis valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinių pieno sektoriaus subjektus vienijančių organizacijų veikloje. Asociacija vienija per 400 narių.

LPGA pirmininkas pristatė Asociacijos veiklą bei informavo apie kylančias veiklos problemas: Asociacija Europos Sąjungoje gauna mažiausias išmokas, susiduria su sunkumais dėl investicijų į techniką, kuri ypatingai reikalinga verslui, klimato kaita bei gyvulininkystės problemomis.

Susitikimo metu, buvo aptartos bendradarbiavimo perspektyvos tarp ALKU ir LPGA, siekiant abipusės naudos. ALKU tarpininkautų gaunant paskolą iš kredito unijų, o LPGA savo ruoštu reklamuotų kredito unijas LPGA narėms, savo internetiniame puslapyje, organizuojamuose renginiuose.

Diskutuota dėl ALKU ir LPGA abipusio dalyvavimo visuotiniuose narių susirinkimuose, ir renginiuose, kuriuose dalyvauja Lietuvos žemės ūkio taryba, Lietuvos ūkininkų sąjunga, LR žemės ūkio rūmai bei kitos valstybinės institucijos.