Asociacija Lietuvos kredito unijos dalyvavo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos suvažiavime

ALKU dalyvavo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos suvažiavime. Suvažiavime dalyvavo LPGA nariai, LR Seimo, LR ministerijos, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai. Pristatyta kredito unijų veikla ir jų teikiamos paslaugos, susipažinta ir pabendrauta su LPGA nariais, padalinta reklaminė atributika.

LPGA įkurta 1993 m. birželio 24 d. Asociacija vienija Lietuvos pieno gamintojus, jų kooperatyvus bei žemės ūkio bendroves.