Sausio 27 d. įvyko Asociacijos Lietuvos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

ALKU renginyje dalyvavo kredito unijų vadovai, valdybos nariai ir kviestiniai svečiai: Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos pirmininkė Danguolė Matukevičienė ir Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Valius Ąžuolas. Renginyje dalyvavo ir kredito unijos, kurios ketina tapti ALKU narėmis.


ALKU bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Biudžeto ir finansų komitetu, kredito unijoms padeda tobulinti ir kurti įstatymus.


Susirinkimo pradžioje, LRS BFK pirmininkas teigė, kad kredito unijos buvo vienintelės finansinių paslaugų teikėjos, kai LR didieji bankai tą daryti atsisakė. Dabartinė situacija liko nepasikeitusi - didieji LR bankai traukiasi iš Lietuvos regionų, o kredito unijos ir toliau teikia finansines paslaugas. Pirmininkas pabrėžė, kad kredito unijų stiprybė ir vertybė - buvimas arčiau klientų. V. Ąžuolas akcentavo, kad kredito unijos turėtų išsikelti didesnius tikslus. Būtina išnaudoti sukauptą patirtį konkuruojant su rinkos dalyviais, įrodant kredito unijų svarbą ir galią Lietuvos Respublikoje. Visuomenės ir LR institucijų nuomonė apie kredito unijų veiklą, kaip teigė pirmininkas -teigiama. V. Ąžuolas palinkėjo kredito unijoms būti aktyvioms, stiprioms ir išnaudoti susidariusios situacijos finansų rinkoje palankumu.


ALKU susirinkime - pokyčiai ALKU valdyboje. Susirinkimo metu išrinkti nauji ALKU valdybos nariai. Valdybos gretas papildė: Kazimieras Antanynas - ALKU valdybos pirmininkas (Panevėžio kredito unija), Rūta Latonienė (Pakruojo ūkininkų kredito unija) ir Jolita Virganavičienė (kredito unija „Vievio taupa“). Pareigas toliau tęsia Sigitas Bubnys, Daiva Kuršelytė, Kristina Vogulienė (Anykščių kredito unija) ir Mindaugas Vijūnas (LCKU).


Išrinkta ir nauja ALKU revizijos komisija: Violeta Kirlienė - revizijos komisijos pirmininkė (kredito unija „Prienų taupa“), Vytautas Barsteiga (kredito unija („Germanto lobis“) ir Kristina Pavliukianec (kredito unija „Neris“).


Susirinkime aptarti ir įvertinti kiti aktualiausi ALKU darbotvarkės klausimai, išskirtos prioritetinės veiklos ateinantiems metams ir priimti sprendimai pagal ALKU VNS nutarimo projektus.