Asociacijos Lietuvos kredito unijos susitikimas su Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija dėl bendradarbiavimo tęstinumo

ALKU administracijos vadovė Indrė Bankuvienė susitiko su Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos direktoriumi Dainiumi Kižausku. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės bei strategija.

ALKU užsibrėžtas tikslas - aplankyti Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos kooperatines bendroves bei susitikti su jų vadovais, pristatant kredito unijų veiklą ir jų teikiamas paslaugas, suorganizuojant susitikimus su jų savivaldybėse veikiančių kredito unijų administracijos vadovais.

Pagerėjus COVID-19 situacijai Lietuvoje, sutarta dalyvauti bendruose asociacijų renginiuose bei projektuose.