Valdymas

Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdyba

 

Daiva Kuršelytė
Valdybos narė

 

Mindaugas Vijūnas
Valdybos narys
Lietuvos centrinė kredito unija

 

Vladas Murašovas
Valdybos narys

 

Sigitas Bubnys
Valdybos narys

 

Kristina Vogulienė
Valdybos narė
Anykščių kredito unija

 

Rimantas Dapkus
Valdybos narys

 

 

 

 

 

 

Asociacijos Lietuvos kredito unijos revizijos komisija

Reda Damanskienė
Pirmininkė
KU „Sūduvos parama“

 

Rima Danilevičienė
Narė
Mažeikių kredito unija

Algirdas Žukauskas
Narys
Mažeikių kredito unija