Valdymas

Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdyba

 


Kazimieras Antanynas
Valdybos pirmininkas
Panevėžio kredito unija


Daiva Kuršelytė
Valdybos narė


Mindaugas Vijūnas
Valdybos narys
Lietuvos centrinė kredito unija

Rūta Latonienė
Valdybos narė
Pakruojo ūkininkų kredito unija

 


Sigitas Bubnys
Valdybos narys

 


Kristina Vogulienė
Valdybos narė
Anykščių kredito unija


Jolita Virganavičienė
Valdybos narė
Kredito unija „Vievio taupa“

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos Lietuvos kredito unijos revizijos komisija

Violeta Kirlienė
Pirmininkė
Kredito unija „Prienų taupa“

Kristina Pavliukianec
Narė
Kredito unija „Neris“

Vytautas Barsteiga
Narys
Kredito unija „Germanto lobis“