Valdymas

Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdyba

 

Daiva Kuršelytė
Valdybos pirmininkė
Administracijos vadovė

 

Mindaugas Vijūnas
Valdybos narys
Lietuvos centrinė kredito unija

 

Vladas Murašovas
Valdybos narys
Kredito unija „Germanto lobis

 

Sigitas Bubnys
Valdybos narys
Kredito unija „Prienų taupa“

 

Kristina Vogulienė
Valdybos narė
Anykščių kredito unija

 

Rimantas Dapkus
Valdybos narys
Centro kredito unija

 

 

 

 

 

 

Asociacijos Lietuvos kredito unijos revizijos komisija

Reda Damanskienė
Pirmininkė
KU „Sūduvos parama“

 

Rima Danilevičienė
Narė
Sedos kredito unija

Algirdas Žukauskas
Narys
Naftininkų kredito unija