Teisės aktai

Asociacija Lietuvos kredito unijos savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie susiję su Kredito unijų įstatymu, Asociacijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Labdaros ir paramos fondų įstatymu, Įmonių įstatymu ir kitomis įstatymų normomis, taip pat vadovaujasi „Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos darbo reglamentu“, „Asociacijos Lietuvos kredito unijos apskaitos politika“, „Administracijos darbo reglamentu“ ir kitais norminiais aktais.

NAUDINGOS NUORODOS:

Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymas

Lietuvos Respublikos Centrinės kredito unijos įstatymas