36 kredito unijų veiklos ataskaitos – prieinamos visiems šalies gyventojams

„Atvirumas ir skaidrumas – vienas iš finansinių paslaugų pamatų, todėl veikdami konkurencingoje bankinėje rinkoje viešiname finansinės veiklos rezultatus. Iki šiol kredito unijų finansinės ataskaitos buvo pasiekiamos tik unijų nariams, dabar – visiems šalies gyventojams. Tikimės, kad tai bus veiksminga priemonė gyventojams palyginti, apsispręsti pasirenkant finansines paslaugas ir jų teikėją“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos vadovas Ramūnas Stonkus.

Asociacijos svetainėje http://www.alku.lt/nariu-finansines-ataskaitos viešai paskelbtos 36 kredito unijų pelno-nuostolio, balansinės ataskaitos, aiškinamieji raštai, revizoriaus ar auditoriaus išvados. Asociacijai priklausančių kredito unijų metinę ataskaitą numatoma kasmet paviešinti iki balandžio 30 d., o ketvirtinę informaciją – per 35 dienas ketvirčiui pasibaigus.

Lietuvoje veikia 66 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 36 priklauso Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šios 36 kredito unijos taip pat priklauso Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemai, tai unijoms suteikia galimybę teikti platų paslaugų spektrą, kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 36 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.