Istorija

Lygiai prieš 21- nerius metus buvo įsteigta Asociacija Lietuvos kredito unijos...

Idėja ir tikėjimas... Nepriklausomybės atgavimas sąlygojo daugumos Lietuvos gamyklų uždarymą, nacionalinio turto privatizavimą ir galimybę greitam įmonių praturtėjimui, todėl atsirado trumpalaikio skolinimosi būtinybė. Žemės ūkio sektoriuje, po kolektyvinių kolūkių griūties, daug ūkininkų neturėjo technikos ir įrengimų ūkininkavimui, buvo būtinos vyriausybės subsidijos arba paskolos, kurias labai ribotai ir nenoriai teikė kai kurie valstybiniai ir komerciniai bankai. Padedant dviems pasaulinėms kredito unijų organizacijoms - Pasaulinei kredito unijų tarnybai (WOCCU) ir Tarptautiniam Daesjardins kredito unijų judėjimui (SDID) 1994 metais Lietuvoje pradėjo atgimti kredito unijų idėjos. 1994 metais Kanados tarptautinio vystymo agentūra (CIDA), Atviros Lietuvos fondas ir Kanados lietuviai, padedant Daesjardins kredito unijų judėjimui (SDID), pradėjo trijų metų projektą skirtą padėti Lietuvai steigti alternatyvias finansines institucijas – kredito unijas.

Pirmas žingsnis... 1995 metais Lietuvos Respublikos Seimas glaudžiai bendradarbiaudamas su minėtomis organizacijomis priėmė Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą, kuris nustatė kredito unijos sąvoką, apibrėžė narystę kredito unijoje, kredito unijų narių teises ir pareigas, kredito unijos steigimą, valdymą ir likvidavimą. Nostalgija, bet šiandien Kredito unijos sąvoka įstatyme gerokai pakeista...

Ryžtingas darbas... Pirmoji, po Nepriklausomybės atkūrimo, 1995 m. Lietuvoje įsteigta kredito unija Vievyje, jos pavyzdžiu sekė ir kitos kredito unijos 1996 m. įsisteigusios Marijampolėje, Pakruojyje, Radviliškyje, Plungėje, Šilutėje ir Vilkaviškyje. Iki 1997 metų buvo įkurtos dar trys unijos Lazdijuose, Šiauliuose bei Kaune, vėliau buvo įkuriama po penkias kredito unijas kasmet. Praėjus per 20 metų nuo pirmųjų kredito unijų steigimosi, po nepriklausomybės, dabar Lietuvoje veikia 60 kredito unijos, iš jų 45 priklauso LCKU, 11 - JCKU ir 4 planuoja tapti specializuotais bankais.

Vienybė... 1997 metų lapkričio 13 d. buvo įkurta Asociacija Lietuvos kredito unijos. Vienuolika kredito unijų pasirašė asociacijos steigimo sutartį ir nusprendė suvienyti jėgas plėtojant kredito unijų veiklą. Kredito unijų vienijimas, atstovavimas ir interesų gynimas, tuo metu ir dabar, svarbiausios asociacijos funkcijos.

Sisteminis darbas... 2000 metais buvo priimta nauja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo redakcija bei Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas. 2002 metų lapkričio mėnesį Lietuvos bankas suteikė licenciją Centrinei kredito unijai. Šiandien turim du judėjimus, dvi centrines kredito unijas.

Tikslai ir principai... Kredito unijos Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo organizuojamos tais pačiais principais kaip ir tarpukario laikotarpiu: apibrėžti narystės kriterijai, besiremiantys profesine, teritorine ir kita priklausomybe, nustatytas pajus. Svarbiausias principas – savitarpio pagalba, demokratiškumas, asmeninė atsakomybė, atsižvelgimas į paprasto žmogaus finansinius poreikius. Taip, mes skiriamės nuo bankų, nes turime narius, o ne klientus, skatiname žmonių bendruomeniškumą ir pagalbą vieni kitiems.

Puoselėkime ir saugokime šiuos principus, tai mūsų atspirties taškas ir varomoji jėga.