Gegužė 2017

Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos narys Fortunatas Dirginčius dalyvavo Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK) organizuotame kongrese. Kongreso metu ketverių metų kadencijai išrinktas LDK prezidentas, kuriuo tapo profesorius Benediktas Juodka. Kongreso dalyviai patvirtino ir LDK viceprezidentus bei prezidiumo narius. 

Balandžio 28 d. įvyko Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Šiemet susirinkime dalyvavo 32 kredito unijų vadovai ir jų atstovai, 5 ALKU narės išreiškė savo nuomonę raštu atsiuntusios išankstinio balsavimo biuletenius.

Šiemet asociacija švenčia 20-ies metų jubiliejų. Sveikindamas ALKU narius su gražia švente ir linkėdamas vieningo bei gražaus bendradarbiavimo, susirinkimą pradėjo ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.