Balandis 2017

Pirmasis kredito unijų sektoriaus pertvarkos etapas – turto kokybės vertinimas – jau baigtas. Lietuvos banko ir nepriklausomų išorės vertintojų atlikto turto kokybės vertinimo rezultatai parodė, kad kredito unijos yra patikimos, o dauguma jų jau turi sukaupusios reikiamą kapitalą. Tačiau pasirengimo reformai procesas dar nebaigtas, kai kurios kredito unijos ir toliau aktyviai stiprina kapitalą ir gerina veiklos rezultatus.

Pirmąjį šių metų ketvirtį LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos uždirbo per 700 tūkst. eurų pelno – 4,2 proc. daugiau lyginant su praėjusių metų pirmo ketvirčio rezultatais. Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) šių metų pirmojo ketvirčio uždirbtas grynasis pelnas yra 50 tūkst. eurų.

Lietuvos bankas kartu su nepriklausomais auditoriais atliko išsamų visų Lietuvoje veikiančių kredito unijų turto kokybės vertinimą. LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos ruošiasi reformai kaupdamos kapitalą ir didindamos turimą tvaraus kapitalo dydį. Atlikto turto kokybės vertinimo rezultatai rodo, kad dviejų trečdalių kredito unijų turimas kapitalas pakankamas finansiniam veiklos stabilumui užtikrinti.

Balandžio 12 d. vyko Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo svarstyti klausimai „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių“ bei dėl įstatymų kooperacijai skatinti įgyvendinimo.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas apžvelgė Vyriausybės programą ir atkreipė dėmesį, kad parengtoje programoje didelis dėmesys skiriamas kooperacijos skatinimui, jos vystymuisi, siekiama didinti išgrynintų kooperatyvų steigimąsi.