Vasaris 2017

Pagal būsimos kredito unijų reformos reikalavimus kredito unijos nuo 2018 m. turi kaupti tvarų kapitalą. Trečdalis kredito unijų jau prisitaikė prie naujų reikalavimų ir sukaupė reikalingo tvaraus kapitalo. Lietuvos bankas organizuotuose susitikimuose Telšiuose, Kaune ir Vilniuje kredito unijų sektoriaus dalyvius ne tik supažindino su kapitalo poreikio struktūra, kapitalo pakankamumo reikalavimais pereinamuoju laikotarpiu nuo 2018 metų, bet ir pristatė esminius sektoriaus reguliavimo principus.