Sausis 2017

 

Lietuvoje didžiąją dalį verslo sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Todėl smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimas ir finansavimas yra bene vieni svarbiausių Lietuvos ūkio ekonominės plėtros uždavinių. Sausio 26 d. Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) kartu su Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centru organizavo seminarą, kurio metu pristatytas „Baltic Local Capital“ projektas bei smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybės Lietuvoje.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba iki šių metų kovo 31 d. apribojo kredito unijos „Žemaitijos iždas“ veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių. Informuojame, kad kredito unija „Žemaitijos iždas“ niekada nebuvo nei Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) narė, nei Lietuvos centrinės kredito unijos narė, todėl Lietuvos banko sprendimas neturės jokios įtakos LKU kredito unijų grupėje sėkmingai veikiančioms kredito unijoms.