Lapkritis 2016

Lapkričio 10 d. kadenciją baigiantis Seimas priėmė su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą ir  su juo susijusių įstatymų pakeitimus. Įstatymu bus stiprinama būsto ar kito nekilnojamojo turto kredito gavėjų teisinė apsauga, skatinama kredito paslaugų rinkos plėtra ir konkurencija tarp kredito davėjų bei tarpininkų.

Seimas priėmė Civilinio kodekso pataisas apibrėžiant naują bankų indėlių rūšį – neatšaukiamus terminuotus indėlius. Už Civilinio kodekso pataisas balsavo 77 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš, 5 Seimo nariai susilaikė. Civiliniame kodekse įtvirtinta, kad neatšaukiamas terminuotas indėlis nesuteikia indėlininkui teisės atsiimti indėlį ar jo dalį nesuėjus sutartyje nustatytam terminui, išskyrus  kodekse nustatytus atvejus, skelbiama Seimo pranešime spaudai.

Lapkričio 9 dieną Lietuvos kooperatyvų konfederacijos steigėjai ir kooperatyvų vadovai rinkosi į strateginio planavimo sesiją. Susitikimo tikslas – peržiūrėti ir išgryninti Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tikslus, vienijančius visas kooperacijos formas. Taip pat siekta patikslinti veiklos kryptis, kuriomis bus įgyvendinama Lietuvos kooperatyvų konfederacijos misija.

Siekdama didinti kooperatyvų valdymo organų supratimą apie einamas pareigas ir atliekamas funkcijas, padėti geriau orientuotis kooperatyvų valdyme bei suteikti reikiamų žinių, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ organizavo dviejų dienų mokymus. Dalyvauti mokymuose buvo pakviesti visų kooperatyvų vadovai, revizijos komisijos ir valdybos nariai.