Balandis 2016

Delsimas priimti suderintus kredito unijų pertvarkos įstatymus gresia tolesniais unijų bankrotais ir mokesčių mokėtojų pinigų eikvojimu indėlių draudimo išmokoms, kurios jau dabar viršija 100 mln. eurų. Taip įstatymų projektų vilkinimą vertina 58 kredito unijas vienijanti asociacija Lietuvos kredito unijos. Tokios pat nuomonės laikosi ir už kredito unijų veiklą atsakingos valstybės institucijos.