Kovas 2016

Kredito unijų, Asociacijos Lietuvos kredito unijos ir Lietuvos centrinės kredito unijos atstovai žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi… 2016“  teiks profesionalias konsultacijas dėl verslo, gyventojų ir žemės ūkio finansavimo prie Lietuvos kredito unijų stendo. Renginys vyks kovo 31 d. – balandžio 2 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Studentų g. 11, Kauno raj.). Kredito unijų stendas bus pasiekiamas parodos 3P paviljone.

Daugumą Lietuvos kredito unijų vienijančios Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) ir asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) pritaria planuojamai sektoriaus reformai, nors pripažįsta, kad pertvarka pareikalaus didelio pačių unijų indėlio formuojant tvarų kapitalą bei kuriant patikimą mokumo užtikrinimo sistemą. Tokią poziciją svarbiausios šalies kredito unijų organizacijos pateikė po išsamaus numatomos pertvarkos pristatymo regionuose, kuriuose dalyvavo Lietuvos banko ir Finansų ministerijos atstovai.