Spalis 2015

Gerb. kredito unijų nariai ir kolegos, mums jau 20 metų!  Per šiuos metus kredito unijos narių skaičius išaugo iki 140 tūkst., ta yra solidus kredito unijų ir jų teikiamų finansinių paslaugų įvertinimas. Šia proga kviečiu visus unijų narius būti aktyvia kredito unijos dalimi, vis dažniau užeiti puodeliui arbatos, pasiteirauti geriausių finansinių sprendimų, domėtis unijos vykdoma veikla, lankytis unijos narių susirinkimuose, dalyvauti valdyme!  Kooperacija – tai nenugalima jėga, kurios dėka galime drauge augti ir siekti aukštų tikslų.