Vasaris 2015

Kredito unijos pernai, neaudituotų finansinių ataskaitų duomenimis, uždirbo 4,3 mln. Lt (1,3 mln. Eur) pelno, o 2013 m. sektorius patyrė 39,4 mln. Lt (11,4 mln. Eur) nuostolių. Pelningai dirbusios 54 kredito unijos uždirbo 21,6 mln. Lt (6,3 mln. Eur) pelno, o 20 nuostolingai dirbusių unijų patyrė 17,3 mln. Lt (5 mln. Eur) nuostolių.