Rugpjūtis 2013

Paskutiniosiomis liepos dienomis LR Seime Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) susodino prie apskirto stalo kredito kooperatyvų bei valstybinių institucijų atstovus iš Rusijos, Ukrainos,  Kirgizijos bei Lietuvos.  ALKU iniciatyva įvyko diskusija „Tarptautinė kooperatinio judėjimo patirtis ir nauji iššūkiai“, kurios tikslas buvo pristatyti Lietuvos kredito unijų sektorių ir pasidalinti patirtimi. 

Gausus Lietuvos kredito unijų atstovų būrys drauge dalyvavo dviračių žygyje ir Prienų rajono apylinkėse numynė daugiau nei 30 km. Dviračio žygio metu dalyvavo per 150 kredito unijų darbuotojų, vadovų ir narių. Renginį organizavo Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) drauge su Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU). „Dviračių žygyje vienas svarbiausių dalykų yra komandinis darbas ir kooperacija.

Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) ir jos nariai   svečiavosi Latvijoje. Nors kaimynų kredito kooperatyvų sektorius gerokai mažesnis nei mūsų, turime ir nemažai bendro, o pasimokyti gali ne tik jie, bet ir mes. 

ALKU delegacija, sudaryta iš 35 darbuotojų, atstovaujančių 11 Lietuvos kredito unijų, lankėsi vienoje didžiausių  Latvijoje, Geležinkeliečių kredito unijoje 

Šiuo metu Latvijoje veikia 34 kredito kooperatyvai, kurie vienija 26 000 narių, bendri aktyvai siekia 14 mln. latų (apie 68,9 mln. litų)