Sveiki atvykę į

Dar nebuvo sukurtas turinys pirmam puslapiui.

Apie mus

Asociacija Lietuvos kredito unijos įkurta 1997 m. lapkričio 13 d.

Asociacija Lietuvos kredito unijos savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie susiję su Kredito unijų įstatymu, Asociacijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Labdaros ir paramos fondų įstatymu, Įmonių įstatymu bei kitomis įstatymų normomis, taip pat vadovaujasi Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos darbo reglamentu, Asociacijos Lietuvos kredito unijos apskaitos politika, Administracijos darbo reglamentu ir kitais norminiais aktais.

Šiuo metu Asociacijos narėmis yra 58 iš 74 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Asociacija Lietuvos kredito unijos vysto galimybes kooperacijos judėjimo augimui ir vystymuisi nacionaliniu lygiu, o kredito unijos vysto savo veiklą vietiniu lygiu.

Visas kredito unijų judėjimas tarnauja kiekvieno Lietuvos piliečio gerovei.

Veikla

20 Bir
Birželio 11 dieną, šeštadienį, Joniškio rajono kaimo bendruomenės dešimtą kartą rinkosi į Kirnaičius – čia vyko jau tradiciniu tapęs jubiliejinis
14 Bir
     Globalios ekonomikos pokyčiai skatina vienytis žemės ūkio subjektus, siekiančius glaudesnio, duodančio sinergijos efektą, bendradarbiavimo.